TOIMITUS- JA VARAUSEHDOT

KAPPALELUETTELO

1.Toimitus- ja varausehdot / Villa Hahkialan vuokrauspalvelut

2.Toimitusehdot / Tuotteet ja Matkailupalvelut

3.Maksuehdot

4.Yleiset ehdot

 

EHTOJEN OSAPUOLET

Omistaja/myyjä/vuokraaja

Hahkialan Kartano / Hahkiala Shop
Hahkialantie 30, 14700 Hauho
+ 358 (0)50 517 8194 TAI myynti@hahkiala.com
Y-TUNNUS 1721532-3

Asiakas/Varaaja

Asiakas sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja ostaessaan tuotteita ja palveluja

Hahkialan Kartanon (Hahkiala shop) Internet-palveluissa.

 

1.TOIMITUS- JA VARAUSEHDOT / VILLA HAHKIALAN VUOKRAUSPALVELUT

VARAAMINEN

 • Varaaja vastaa siitä että hän tutustuu varauskohteen/-kohteiden kuvaukseen ja ohjeistuksiin sekä varaukseen liittyviin ehtoihin.

 • Varaajan tekemä varaus on sitova siinä yhteydessä, kun tilaus-/maksuvahvistus on lähetetty varaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Varaaja maksaa varauksen valitsemansa maksutavan mukaisesti noudattaen maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Varausjärjestelmä lähettää tilaus-/maksuvahvistuksen varaajan ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen.

 • Hahkialan Kartano ei vastaa epäonnistuneesta varauksesta vaan varaajan tulee viipymättä olla yhteydessä Hahkialan Kartanoon tilanteen korjaamiseksi.

 • Hahkialan Kartano ei anna takuuta siitä, että kohde on tässä tilanteessa yhä vapaa.

 • Mikäli kohde ei ole vapaa, rahat palautetaan tai tilalle tarjotaan mahdollisuuksien mukaan toista kohdetta.

 •  

SITOVA KAUPPASOPIMUS

Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu(tilausvahvistus/maksuvahvistus). Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan varaajalle sähköpostitse.

 

VARAUKSEN PERUUTTAMINEN JA MUUTTAMINEN                    

Varauksen peruutus

Peruutus on aina tehtävä kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeitse. Peruutus katsotaan tapahtuneeksi sillä hetkellä, jolloin tieto peruutuksesta on tullut Hahkialan Kartanolle. Varauksen peruuttamisesta pidätetään 20% kaupan loppusummasta. Mikäli varauksen peruutus tapahtuu myöhemmin kuin 42 vrk ennen loman alkua, veloitetaan koko loman hinta. Sen estämättä, mitä edellä on määrätty, varaajalla on oikeus saada takaisin maksamansa summa lukuun ottamatta ennakkomaksua, jos varaaja itse tai hänen kanssaan yhteistaloudessa elävä henkilö sairastuu vakavasti, joutuu onnettomuuteen tai kuolee. Peruutuksesta on ilmoitettava viipymättä ja asia on osoitettava luotettavalla tavalla, esim. lääkärintodistuksella. Mikäli peruutus tapahtuu loman aikana ei varaajan suorittamaa maksua korvata.

Alennuskoodilla varatuista kohteista peritään aina koko vuokrahinta riippumatta peruutusajankohdasta.

Varauksen tai palveluiden muuttaminen

Mikäli varaaja muuttaa varauksen ajankohtaa, sitä katsotaan aikaisemman varauksen peruutuksena ja uutena varauksena. Maksettua ennakkomaksua ei voida siirtää ajankohdasta toiseen. Mikäli muiden palveluiden varausta (esim. liinavaatemäärää tai muita palveluita) muutetaan varaajan pyynnöstä useammin kuin kerran, peritään toisesta ja sen jälkeisistä muutoksista, kustakin 50 € muutosmaksu.

 

OMISTAJAN OIKEUS PERUUTTAA VARAUS

Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus maksamattomuuden tai väärinkäytöksen vuoksi. Vuokraaja voi asiasta ilmoittamatta perua eräpäivänä maksamattoman varauksen. Vuokraajalla on myöhemmin näissä ehdoissa yksilöityihin väärinkäytöksiin perustuen oikeus keskeyttää jo alkanut varaus.  Vuokraajalla on oikeus peruuttaa tai keskeyttää varaus Force majeure –tapauksessa. Mikäli kysymyksessä on ylivoimainen este (force majeure), esimerkiksi putkien jäätyminen tai muu Villa Hahkialan käytön estävä äkillinen ongelma, vuokraaja voi peruuttaa tai keskeyttää maksetunkin varauksen. Vuokraaja ilmoittaa mahdollisimman pian varaajalle peruutuksesta/keskeytyksestä. Varaajalla on oikeus saada vuokraajalle maksamansa majoitushinta tai keskeytyksen vuoksi käyttämättä jäävä osuus majoitushinnasta takaisin. Vuokraajan vastuu rajoittuu vain kohteesta maksetun summan palauttamiseen, eikä velvoitetta korvaavan palvelun tarjoamiselle ole.

Korvausvelvollisuutta ei ole matka tms. välillisistä kuluista tai korvaavan majoituksen hinnasta.

 

AVAIMET JA OLESKELU VUOKRAKOHTEESSA

Varaajalle lähetetään ennen varauksen alkamista PIN-koodi avainkaappiin ja ohjeet avainkaapin sijainnista sähköpostitse varaajan varausprosessissa antamaan sähköpostiosoitteeseen. Oletuksena avain palautetaan varauksen päättyessä samaan avainkaappiin, josta se noudettiin varauksen alkaessa. Kadonneesta avaimesta peritään lukon vaihtamisesta ja uusien avaimien hankinnasta aiheutuneet todelliset kustannukset + 90 € järjestelymaksu. Mikäli varauksen aikana varaaja lukitsee itsensä ulos, veloitetaan ovien avaamisesta päivystysmaksu 50 € / kerta. Villa Hahkiala on varaajan käytettävissä viikkovarauksissa tulopäivästä klo 16.00 lähtöpäivään klo 12.00. Viikonloppuvarauksissa mökki on käytettävissä perjantai-iltapäivästä klo 16.00 sunnuntai-päivään klo 12.00 saakka tai sopimuksen mukaan. Huvilan viikko- ja viikonloppuvuokraan kuuluu huvilan, sisäsaunan ja veneen vapaa käyttöoikeus. Huvilan vuokraan sisältyy kalusteet, keitto- ja ruokailuastiat ja ruokailuvälineet, polttoaine (polttopuut ja sähkö) lämmitykseen, ruoanlaittoon ja valaistukseen. Patjat, peitot ja tyynyt sisältyvät vuokrahintaan. Vuokra ei sisällä pesuaineita, henkilökohtaisia hygieniatarvikkeita eikä wc-/talouspaperia.

 

HENKILÖMÄÄRÄ JA VIERAAT, NIIHIN LIITTYVÄT VÄÄRINKÄYTÖKSET, HÄIRIÖT

Villa Hahkialaa ja sen aluetta saa käyttää varauksen perusteena oleva henkilömäärä kuitenkin siten että Villa Hahkialassa saa tilapäisesti olla vierailulla klo 6.00-22.00 välisenä aikana myös muita henkilöitä.

Leiriytyminen

Villa Hahkialan tontilla leiriytyminen on kaikissa muodoissaan kiellettyä.

Vuokraaja voi harkintansa mukaan erillistä veloitusta vastaan myöntää luvan ennakkoon kysyttäessä teltan pystytykseen, matkailuajoneuvon pysäköintiin ja mahdollisen virransyötön ajoneuvoon.

Leiriytymiskiellon rikkominen johtaa varauksen välittömään keskeytykseen. Luvatta pysäköidystä matkailuajoneuvosta, siihen otetusta virrasta tai pystytetystä teltasta peritään sakkomaksua 90 € / rikkomus.

Varaajan vastuu järjestyshäiriötilanteissa

Varaaja on täydessä vastuussa niin Villa Hahkialan kunnosta kuin naapurisovustakin.

Huomioitavaa on että yleinen hiljaisuus Villa Hahkialassa on klo 22-06. Uhka omaisuudelle ja järjestyshäiriöt on raportoitava viipymättä.

Mikäli Villa Hahkialassa aiheutuu järjestyshäiriötä tai hiljaisuutta ei noudateta, on vuokraajan oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää Villa Hahkiala majoittujista ja heidän tavaroistaan.

Ylimääräiset majoittujat

Mikäli havaitaan ylimääräisiä majoittujia, on vuokraajalla oikeus keskeyttää vuokraus välittömästi ja tyhjentää Villa Hahkiala majoittujista ja heidän tavaroistaan. Mikäli vuokraaja joutuu puuttumaan varauksen aikana esiintyviin väärinkäytöksiin tai järjestyshäiriöihin, veloitetaan käynneistä aiheutuneet työtunnit toteuman mukaan huomioiden yö- ja pyhäkorotukset + sakkomaksu 90 € /rikkomus.

 

SIIVOUS JA LIINAVAATTEET

Varaaja tuo mukanaan liinavaatteet ja pyyhkeet. Huvilan siivouksesta loman aikana ja sen lopussa huolehtii varaaja itse.

Loppusiivous

Varaaja huolehtii mm. seuraavista asioista: roskien ja pullojen vienti, tuhkien tyhjennys, lattioiden imurointi, lattioiden kosteapyyhintä, astioiden puhdistus (ja tiskikoneen tyhjennys), grillin puhdistus, tahrojen ja likojen poisto, tavaroiden paikoilleen vienti, wc- ja suihku-/saunatilojen pesu, vuoteiden petaus, terassi ja piha-alueiden siisteys. Tarkka siivouslista löytyy Villa Hahkialan huvilakansioista.

Varaaja voi myös tilata ennakkoon varausta tehdessään loppusiivouksen erillisestä maksusta, hinta 150 €.  Vaikka loppusiivous olisikin tilattu, edellytetään kohteen olevan normaalin asumisen jäljiltä, eli huonekalut ja muut varusteet paikoillaan ja ehjinä, roskat vietynä ja mahdolliset eritteet yms. poistettuna.

Mikäli varauksen päättyessä Villa Hahkialan siisteys ei vastaa huvilakansiosta löytyvän siivouslistan tasoa tai on tekemättä ja vuokraaja joutuu huolehtimaan siitä ennen seuraavan asiakkaan saapumista, veloitetaan siivouksesta jälkilaskulla (90 €/ 180 €/ tunti). Minimiveloitus jälkikäteen laskutetuissa siivouksissa on 2 tuntia.

Liinavaatteet

Majoittujien edellytetään käyttävän liinavaatteita. Liinavaatteet on tarvittaessa tilattavissa erillisestä korvauksesta vuokraajalta. Jos majoittuja ei ole käyttänyt liinavaatteita, lähetetään varaajalle jälkilasku peittojen, petauspatjojen ja tyynyjen pesusta todellisten kulujen mukaan, minimiveloitus on 50 € + järjestelymaksu 90 €.  

Varaaja voi myös tilata ennakkoon varausta tehdessään liinavaatesetit (tyynyliina, pussilakana ja aluslakana) erillisestä maksusta, hinta 16 € / setti, joka sisältää myös pyyhkeen.

 

VAHINKOJEN KORVAUKSET

Varaaja on velvollinen välittömästi ilmoittamaan ja korvaamaan vuokrakohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamansa vahingot suoraan kohteen vuokraajalle. Ilmoittamattomat vauriot laskutetaan jälkikäteen todellisten kulujen mukaan + järjestelymaksu 90 €.

 

HUOMAUTUKSET, VALITUKSET JA RIITOJEN RATKAISU

Kaikki vuokrakohteeseen liittyvät huomautukset ja valitukset on osoitettava välittömästi niiden ilmaannuttua suoraan Hahkialan Kartanolle. Ensisijassa sopimusriidat pyritään ratkaisemaan neuvottelemalla.

 

TUPAKOINTI & LÖYTÖTAVARA

Tupakointi ei ole sallittu Villa Hahkialan sisätiloissa. Sisällä tupakointi johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 500 € sakkomaksu.

Löytötavaroita voi tiedustella Hahkialan Kartanolta kaksi viikkoa varauksen päättymisestä. Tämän jälkeen löytötavarat menevät roskiin.

 

LEMMIKKIELÄINSÄÄNNÖT

Lemmikkieläinmaksu: 10 €/vrk/lemmikki tai 50 €/lemmikki/5 vrk tai enemmän

Toivotamme hyvin käyttäytyvät lemmikit vastuullisten omistajien kanssa tervetulleeksi. Lemmikin tuonnista vuokrauskohteeseen on aina ilmoitettava vuokraajalle varausta tehdessä. Luvatta tuoduista lemmikeistä peritään 50 €/lemmikki/vrk lisämaksu, joka tulee maksaa paikan päällä tai vuokraajalla on oikeus keskeyttää varaus ilman erillistä korvausta.

Lemmikkejä ei saa päästää sängyille tai muille huonekaluille ja suosittelemme esim. näyttelyhäkin ottamista mukaan lemmikin nukkumapaikaksi. Mahdolliset aiheutuneet vauriot huonekaluille, tekstiileille tai muille pinnoille (mm. ovet ja lattiat) veloitetaan vuokraajalta täyteen määrään (sis. pesula-, materiaali- ja työkulut, joista toimitamme erittelyn vuokraajalle laskun liitteenä). Asiakas on velvollinen välittömästi ilmoittamaan lemmikkieläimen kohteelle tai sen irtaimistolle aiheuttamista vahingoista. Koska lemmikkieläimet on sallittuja kohteessa, ei vuokraaja vastaa eläinpölystä aiheutuneista allergia- tms. ongelmista varaajalle.

Alueen lintu- ja riistakannan takia tulee lemmikkieläimet pitää aina kytkettynä vuokrakohteen piha-alueella ja rannassa. Lemmikkieläimen jätökset tulee kerätä ja toimittaa roskasäiliöön. Keräämättä jätetyistä jätöksistä veloitetaan 10 €/löydetty jätös. Lemmikkien mahdollisesti piha-alueelle aiheuttamista vaurioista (esim. kuopat nurmikossa tai istutusalueilla) veloitetaan korjauksen aiheuttamat työ- ja materiaalikulut täyteen määrään.

Lemmikkieläimen majoittuessa suoritamme lopputarkastuksen yhdessä vuokraajan kanssa avainten luovutuksen yhteydessä. Vuokraaja pidättää oikeuden lähettää vuokralaiselle laskun mahdollisista vaurioista niin irtaimistolle, kohteelle kuin sen ulkoalueelle sekä jätösten keräämisestä jälkikäteen.

PALJUT JA UIMA-ALTAAT

Runsaan veden ja polttopuiden kulutuksen vuoksi kaikenlaiset itse tuodut tai vuokrattavat paljut ja uima-altaat ovat kiellettyjä huvilan pihalla jollei Hahkialan Kartanon kanssa toisin olla sovittu ennakkoon. Luvaton paljun tai uima-altaan käyttö Villa Hahkialassa johtaa varauksen keskeytykseen ja sen lisäksi veloitetaan 500 € sakkomaksu.

 

VILLA HAHKIALAN MUUT EHDOT

Vuokrajakson aikana vuokraaja huolehtii talviaikana lumitöistä traktorilla lingottavien kulkuväylien osalta ja kesäaikana nurmikon leikkauksesta ellei toisin sovita. Varaaja vastaa kuistilla ja sisätiloissa olevien mahdollisten kukkien kastelusta sekä kuistien, portaiden, patioiden ja polkujen puhdistamisesta, hiekoittamisesta ja liikkuu niillä omalla vastuullaan.

Mahdollisten todennettavien luonnonilmiöiden tai kolmannesta osapuolesta johtuvien (sähköyhtiö) sähköntoimitushäiriöiden osalta vuokranantaja tai vuokraaja ei ole korvausvelvollinen (esim. loppusiivouksen estyminen).

Avotulen teko on Villa Hahkialan alueella ehdottomasti kielletty.

Hahkialan kartano pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

 

2.TOIMITUSEHDOT / TUOTTEET JA MATKAILUPALVELUT

Sopimuksen syntyminen

 • Sitova kauppasopimus tulee voimaan, kun tilaus on vahvistettu (tilausvahvistus/maksuvahvistus).

 • Tilausvahvistus/Maksuvahvistus toimitetaan asiakkaalle sähköpostitse.

Kaupan peruutus ja palauttaminen

 • Tuotteilla on kuluttajansuojalain mukainen 14 päivän palautusoikeus.

 • Palautusoikeus on voimassa vain, jos tuote on alkuperäistä vastaavassa kunnossa.

 • Myös mahdollisen tuotepakkauksen on oltava myyntikelpoinen.

 • Ole yhteydessä myyntiin tarkempien palautusohjeiden saamiseksi.

 • Palautusoikeus ei koske kaiverrettuja eikä muita yksilöllisiä tuotteita, majoituspalveluja, ravintolapalveluja tai muita tietyksi ajankohdaksi sovittuja vapaa-ajan palveluja.

Tuotetakuu

 • Noudatamme valmistajan tai maahantuojan määrittelemiä takuuehtoja.

Toimitus

 • Toimituskulut sisältävät posti- ja pakkauskulut. Voit katsoa toimituskulut valittuasi ostoskorin maksu- ja toimitustavan.

 

3.MAKSUEHDOT

 • Hahkialan Kartano soveltaa palveluissaan luotettavia ja turvallisia maksuvälitystahoja.

 • Hahkialan Kartano ei tallenna pankkiyhteys- tai luottokorttitietoja missään vaiheessa.

 • Asiakas sitoutuu noudattamaan valitsemansa maksutavan mukaisia ehtoja.

 • Maksaminen Hahkialan Kartanolle laskulla (Yrityksille ja yhteisöille)

  • Lasku on vain yritysten ja yhteisöjen käyttöön.

  • Lasku on maksettava laskuun merkittyyn eräpäivään mennessä

  • Ellei varaaja maksa suorituksia eräpäivään mennessä, ei varaus vahvistu ja Hahkialan Kartano voi yksipuolisesti perua varauksen ja palauttaa kohteen myyntiin. Varausmaksun maksamatta jättäminen ei ole varaajan puolelta peruutus vaan varausmaksu peritään varauksen tekijältä, ellei hän ole perunut varausta.

  • Laskutusmaksu on 8 €.

 • Verkkokaupan maksuvälittäjänä toimii Maksukaista (Paybyway Oy, y-tunnus 2486559-4), joka on rekisteröity Finanssivalvonnan ylläpitämään maksulaitosrekisteriin. Tiliotteella ja laskulla maksun saajana näkyy Maksukaista / Paybyway Oy. Maksukaista välittää maksut verkkokauppiaalle. Maksaminen on turvallista, sillä kaikki maksutapahtumaa koskevat tiedot välitetään salattua yhteyttä käyttäen niin ettei kukaan ulkopuolinen taho näe maksutapahtuman tietoja. Kauppa syntyy verkkokaupan asiakkaan ja verkkokaupan välille. Verkkokaupan vastuulla ovat kaikki kauppaan liittyvät velvoitteet.

  Paybyway Oy, y-tunnus: 2486559-4
  Laserkatu 6
  53850 Lappeenranta
  Puhelin: 029 300 5050
  Sähkösposti:
  asiakaspalvelu@maksukaista.fi

 • Mikäli maksutapahtumaa ei ole saatettu onnistuneesti loppuun tilaushetkellä, Hahkialan Kartano ei käsittele tilausta.

 

4.YLEISET EHDOT

 • Verkkopalvelussa esitetyt hinnat ovat arvonlisäverollisia.

 • Sovellamme majoituskohteissa dynaamista hinnoittelua. Hinnat ovat riippuvaisia ajankohdasta ja vaihtelevat kuukausittain, viikoittain ja päivittäin.

 • Myymme tuotteita täysi-ikäisille yksityishenkilöille sekä yritysasiakkaille.

 • Pidätämme oikeudet hintojen muutoksiin.

 • Asiakas vastaa antamiensa tietojen oikeellisuudesta.

 • Hahkialan Kartanolla on oikeus käyttää ja luovuttaa rekisteröityjä osoitetietoja suoramainontaan, etämyyntiin ja muuhun suoramarkkinointiin sekä markkina- ja mielipidetutkimuksiin ellei asiakas tätä kiellä. Kiellon voi tehdä ehdoissa mainittuihin yhteystietoihin.

 • Pidätämme oikeuden muuttaa toimitusehtojamme. Asiakkaan on ennen tilaustaan tutustuttava kulloinkin voimassa oleviin toimitusehtoihin.

Luotu: